Exempelsida

Jag säger er: Det finns en ekonomi i allt.

Ni kan få vad ni vill  om ni kan betala vad det kostar.
Ni kan stoppa ett järnvägståg  eller hejda ett vattenfall
med en blick, en enda blick,  om ni samlat styrka nog för denna blick.
Ni kan lyfta er i luften och sväva fritt.
Ni Kan bestiga de högsta topparna av ren is.
Ni kan sänka er i havet och sova i dess djup.
Allt beror på om ni äger
det erforderliga kraftkapitalet.

Men ni vill snurra som hjul utan att göra er till maskiner,
ni vill flyga som örnar  utan att leva som örnar,
ni vill slösa i alla riktningar  och ändå förbli rika,
förbruka allt och ändå ha det kvar.

Och jag säger er: Ni blir avskurna av ekonomins kniv!

Ni kan göra hela världen till en flammande sol,
men den varar bara några ögonblick,
sen är dess tillgångar förbrukade.